TNO

TNO heeft vastgesteld dat bij de STERICARE producten (kunststof snijplanken) waarbij 3% werkzame stof is toegevoegd een antimicrobieel effect is aangetoond.

De volgende bacteriën zijn getest:

  • Escherichia coli
  • Staphylococcus aereus
  • Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Salmonella typhimurium
  • Listeria monocytogenes

Het antimicrobiële effect wordt veroorzaakt door de niet migrerende werkzame stof die in de STERICARE producten is verwerkt. Deze werkzame stof zorgt voor een inactivering indien contact optreedt van een bacterie met het oppervlak van de STERICARE producten.

Film Adherence test (Nen-ISO methode)
Bij de geteste bacteriën is een afname vastgesteld van 99,99% (4log).
film adhearence test
Bij de Agar Layer test is groei opgetreden van de hierboven vermelde bacteriën.
Hiermee wordt aangetoond dat de werkzame stof in STERICARE producten niet migreert.
agarlayer test
Geconcludeerd mag worden dat deze producten met de genoemde werkzame stof leiden tot een significante inactivatie van ziekteverwekkende bacteriën.